Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

SB/IT konferens

Taget från FB: Inbjudan till Sambands- och IT-konferens 2020 finns i FRODOK/Allmän Information.mikrofon

Konferensen genomförs i ett livesänt format på internet med fokus på IT-säkerhet, lördagen den 28 november, kl. 09.15 till 16.30.

Syftet med konferensen är att utveckla medlemmarnas kompetenser inom sambands- och IT-området. Kort sagt bli bättre på att förstå i vilken riktning vår tekniska utveckling är på väg och gemensamt höja vår kompetens för att kunna utveckla vårt FRO inför framtiden.

Programmet kan hittas via https://fro.se/f16/4113-sambands-och-itkonferens2020

Diskutera gärna konferensen i därför avsedd tråd i vårt diskussionsforum.

Stopp för alla fysiska möten

Stopp för alla fysiska möten inom FRO Svartlösa-Öknebo. Tyvärr går Vi bara säga. Vi försöker dock att "träffas" via amatörradio, DMR, Ip-telefoni och Chatt. 
Även styrelsemöten hålls digitalt. 
Detta gäller tills vidare ! 

Stopp för all fysiskt aktivitet året ut

Pandemin är inte över. Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd gäller i stort sett i hela landet och regeringen har beslutat om ytterligare restriktioner. FRO VU har beslutat att FRO ska bidra till en minskad smittspridning genom att ställa in all utbildning och annan verksamhet i hela landet. Inga fysiska verksamheter får organiseras inom FRO. Detta gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet. Det gäller såväl centrala som regionala och lokala verksamheter. Det ställer tyvärr till det för oss gällande vårt planerade Lucia-kaffe i år ! Kaffet i år ser ut att bli digitalt 

 

Tillfälligt (förhoppningsvis) stopp för våra "Öppna hus”

Skärpta regler med anledning av covid-19

Pandemin är inte över. Folkhälsomyndigheten fattar nu beslut om länsvisa skärpta allmänna råd. Det har hittills skett i Uppsala län och i Skåne län. Vi kan inte utesluta att fler län tillkommer, utvecklingen ser oroväckande ut på flera håll. 

FRO VU har beslutat att FRO ska bidra till en minskad smittspridning genom att ställa in all utbildning och annan verksamhet i berörda län. Vidare får ingen som bor i berörda län delta i fysisk verksamhet som organiseras av FRO. Detta gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet. Det gäller såväl centrala som regionala och lokala verksamheter.  

Med anledning av det rådande läget och folkhälsomyndighetens nya råd, har vi i styrelsen för FRO Svartlösa-Öknebo, beslutat att  ställa in våra "Öppna hus" Onsdagar. Beslutet gäller från och med nu och tills vidare. Vi hoppas dock kunna träffas i integritetsgänget (ställer vi in så meddelas det) samt även kunna dricka lucia kaffe ihop, mer om detta kommer senare. 

De som har möjlighet kan "träffas digitalt", via amatör radio på 145.475 Mhz, eller Chatt, Ip-telefoni, "meet.fro.se". Glöm inte bort FRO:s DMR ringar. Keep distance - kepe safe. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök