Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Oregelbunden utkommande information ifrån FRO Svartlösa-Öknebo

Hej medlemmar i FRO Svartlösa-Ökneobo,

Nu är pandemirestriktionerna äntligen släppta och vi kan åter träffas som "normalt".

Onsdagsöppet på "Toppen"
Vi i Svartlösa-Öknebo träffas (åter) regelbundet på Toppvägen i Tumba, varje (helgfri) Onsdag mellan kl 19-21 (cirka).
Vi kommer att ha en städdag Lördagen den 14:e maj, vi börjar kl 10:00. Hinner vi så tänker vi även passa på att köra lite radio.
Vår säsongsavslutning med korvgrillning kommer att äga rum Onsdagen den 15:e Juni kl 19:00. Innan dess så håller styrelsen ett styrelsemöte.

Välkommen att besöka oss!

Sambandsuppdrag
FRO Stockholm har börjat få in lite sambandsuppdrag ( kallas även radioövningar). Som medlem i FRO kan du både träna dig i telefonering/samband samt hur man sköter till exempel "ljud", på ett samband. Sambandsuppdragen finns listade på Stockholms förbundets sida på FRO.se. Om du loggar in på FRO.se, så skall du automatiskt komma rätt. Välkommen med din intresse anmälan, hälsar "sambandsgruppen"

FRO.se
På vår nya webbplats (FRO.se), har Vi nu fått ett diskussionsforum samt en webbshop. Passa på och logga in och glöm inte att göra "dig synlig" och deltag i diskussionerna.

VoIP
VI inom FRO, pysslar inte bara med radio (i olika former), utan även med IP-telefoni (VoIP). Vår gamla IP-telefoniserver (VoIP) har fått nya uppdateringar samt även bytt sin fysiska plats.
Välkommen att (fortsätta att) ringa varandra.

Med FRO Hälsningar
Styrelsen FRO Svartlösa-Öknebo

 

FRO Svartlösa-Öknebo stämma 2022 avklarad

FRO Svartlösa-Öknebo har avhållit sin stämma Onsdagen den 9:e februari 2022 och stämman har valt en styrelse för 2022. Den "nygamla" styrelsen ser ut som nedan.

Ordförande         : Ulf Westman
Vice Ordförande  : Karl-Gunnar Slät
Sekreterare        : Anders Törnkvist
Kassör                : Jan Nilsson
Ledamot             : Petri Helmros
Ledamot             : Dag Iremo
Ersättare            : Lars Bermann

Övriga funktionärer
Stationsansvarig       : Jan Nilsson SM0UIE
Vice stationsansvarig : Ulf Westman SM0TRY
Revisor                     : Jan Palminger                  
Revisors ersättare      : Vakant *
Valberedning             : Vakant * (3 personer)

Not * Uppdrogs åt styrelsen att försöka hitta lämpliga personer till med * märkta poster.

Oregelbunden utkommande information i textformat

Nu lackar det mot jul, och Vi får förhoppningsvis vara lite lediga. Men först…

Ett meddelande från vår valberedning!

Inför stämman 2022 söker valberedningen med ljus och lykta efter kandidater till FRO Stockholms förbundsstyrelse. Vi söker ledamöter och en sekreterare.

Vi söker dig som vill (kan) ställa upp och kandidera till förbundsstyrelsen.

Valberedningen vill också även gärna få förslag på lämpliga personer som ni kan rekommendera och som valberedningen sedan kan kontakta.

Förslag skickas tillvalber-sthlm@fro.se

Vi önskar Er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Valberedningen: Jan Nilsson, sammankallande, Anders Törnkvist, Örjan Lindblom

Dags att betala medlemsavgiften. 

År 2021 blev inte heller det "vanliga" år som många hoppades. Mycket av förbundets verksamhet har även detta år gått på minimalistisk fart på grund av rådande förhållanden. Vaccinationer kom igång under våren - sommaren och samhället öppnades upp allt eftersom. En ljusglimt för oss var att en del evenemang kom igång under hösten och vi kunde hjälpa arrangörer med ljud och radio igen. Dock inte alls i den omfattning som det var innan allt gick i stå. Även i år vädjar vi till alla medlemmar att solidariskt betala in avgiften innan årsskiftet. De fasta kostnaderna finns alltid där. Vi hoppas att våren nästa år ska te sig ljusare och att fler uppdrag återkommer. Och att vi kan träffas igen och komma igång med träffar och kursverksamhet.
Man kan åter krasst konstatera att inget blev eller förmodligen kommer att bli som förut, men hoppas det blir en ljusning år 2022.

Sätt in på plusgiro 40 38 93-1;  Ungdom till 19 år: 90 SEK,
enskild medlem 335 SEK, familjemedlemskap 490 SEK.

GLÖM INTE ATT ANGE DITT SL-nr och i förekommande fall namn på familjemedlemmar .

Julstängt

Vi stänger, i och med luciafirandet den 14.e december, våra ”Öppna hus Onsdagar”, men öppnar igen den 12:e januari. Notera att viss aktivitet kan ske ändå.


Nästa år skriver vi 2022.

Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo börjar med sitt Öppet Hus onsdag den 12 januari med start klockan 1900 lokal tid i lokalen på Toppvägen 24 i Tumba. Man har då också en station aktiv på simplex 145,475 MHz med signalen SL0ZZF.


Nästa utskick planeras utkomma i januari 2022.


Vi i avdelningsstyrelsen önskar alla medlemmar
en
God Jul och ett Gott Nytt År!


Hösten hos FRO Svartlösa-Öknebo

Vi hoppas att Ni har hållit er friska och att sommaren har varit skön och avkopplande.

FRO Svartlösa-Öknebo har börjat höstterminen 2021 med ett styrelsemöte den 18:e augusti, via Skype och på plats. Vi har även startat våra öppna hus samma dag, där träffas Vi varje Onsdag från kl 19:00 till cirka 21:00.

Pandemin är dock inte över. Deltavarianten sprids snabbt i vår region och vi kommer att behöva vara fortsatt försiktiga. Det är allas och envars uppgift att ta ansvar för sig själv och alla andra. Den som känner av symptom skall eller bör stanna hemma.

Vi börjar se en liten men dock ljusning när det gäller radioövningarna. Det finns några uppdrag och vi hoppas på flera. Läs mera på https://stockholm.fro.se/sambandsuppdrag

Vi behöver lite starka aramar och kluriga hjärnor i vår lokalen. Det finns mera att göra där. Flytta rackskåp, driftsätta DMR station, gallra och rensa. Aktivera oss på VHU/UHF och helst även på kortvåg.

Givietvis skall vi även fika och utöva social närvaro också!

Läs mera i den e-post Ni fick ifrån oss. (Kolla även i skräppopst mappen) 

Ny-gamla styrelsen FRO Svartlösa-Öknebo

Onsdagen den 19:e maj hade FRO Svartlösa-Öknebo sin stämma (årsmöte). Styrelsen för verksamhetsåret 2021, som valdes på stämman ser ut som nedan.

Listan nedan innehåller inte mobilnummer eller e-post adresser. Om du är behörig och loggar in på fro.se, så kan du (om inte medlemmer har valt att inte visa sina kontaktuppgifter) hitta uppgifterna i epostkatalogen.

Ordförande         : Ulf Westman
Vice Ordförande  : Karl-Gunnar Slät
Sekreterare        : Anders Törnkvist
Kassör                : Jan Nilsson
Ledamot             : Petri Helmros
Ledamot             : Dag Iremo
Ersättare            : Lennart Wennberg

Övriga funktionärer
Stationsansvarig       : Jan Nilsson SM0UIE
Vice stationsansvarig : Ulf Westman SM0TRY
Revisor                     : Jan Palminger                  
Revisors ersättare      : Vakant *
Valberedning             : Vakant * (3 personer)

Not * Uppdrogs åt styrelsen att försöka hitta lämpliga personer till med * märkta poster.

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök