Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Förbundsbladet FRO Stockholm

Senaste utgåvan av Förbundsbladet, har för en tid sedan utkommit, och den går att läsa genom att klicka på bilden. forbundsbladetTrevlig läsning önskar redaktören.


Öppet Hus

Nu har Vi i FRO Svartlösa-Öknebo återupptagit våra "Öppna Hus Onsdagar".

Förutom lite kamratligt fika, blir det lite planerande av höstens aktiviteter, lite radiokörande samt mekande med i våra datorer (samt utgallrande av äldre datorer och annat som skall slängas). Vi startar kl 19.00 och håller på till cirka 21.00. Nya och gamla medlemmar, Varmt Välkomna !

Huddingedagarna 2016

FRO Svartlösa-Öknebo deltager i Huddingedagarna som i år äger rum i Sjödalsparken lördagen den 28 maj mellan klockan 10-16. Huddinge jazz och blues är som vanligt på plats fredag 27 maj och lördag 28 maj. Under båda dagarna blir det underhållning på scenen. På lördagsförmiddagen blir det underhållning för de yngre barnen. Under lördagen blir det även loppmarknad i parken. Varmt Välkomna att besöka vår plats i tältet !

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök