Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Ny-gammal styrelse för FRO Svartlösa-Öknebo

Onsdagen den 1:a Februari hade FRO Svartlösa-Öknebo sin stämma. Styrelsen för verksamhetsåret 2017, som valdes ser ut som nedan. Listan nedan innehåller inte mobilnummer eller e-post adresser. Om du är behörig och loggar in på fro.se, så kan du (i de flesta fall) hitta uppgifterna i epostkatalogen.

Ordförande         : Sven-Göran Backlund
Vice Ordförande  : Ulf Westman
Sekreterare        : Anders Törnkvist
Kassör                : Jan Nilsson
Ledamot             : Karl-Gunnar Slät
Ledamot             : Petri Helmros
Ersättare            : Dag Iremo

Övriga funktionärer
Stationsansvarig       : Jan Nilsson SM0UIE
Vice stationsansvarig : Ulf Westman SM0TRY
Revisor                     : Robert Lind                   
Revisors ersättare      : Vakant
Valberedning             : Joakim Guttman (sammankallande), Lennart Björk, Patrik Guttman

Medlemsavgiften för 2017

Skrmavbild 2014 11 08 kl. 17.38.33Nu är det dags att betala medlemsavgifter för 2017. Den är 225 :- för enskild medlem samt 300 :- för familjemedlemsskap. Ange namn och SL-nummer för de som betalningen avser. Betala till PG 403 893-1.

Hälsningar från Förbundskassören.

S-Ö bladet

Senaste numret av vårt medlemsblad (S-Ö bladet) finns att läsa via denna länk.
tidning

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök