Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Är du intresserad av deltaga i en telegrafikurs ?

På klubbledarträffen den 17 november 2016 väcktes frågan om det fanns intresse för en telegrafikurs inom Stockholsdistriktet för amatörradio.Till den kommande klubbledarträffen (som äger rum torsdag den 17 februari i Grimsta) så vore det bra om jag har fått in intresseanmälan från Er som är intresserade.
Vi har inte bestämt var eller hur kursen kommer att genomföras utan vi vill i första hand få fram underlag om intresse finns bland våra medlemmar.
OBS ! Man behöver inte vara radioamatör för att visa intresse. Anmälan skickas per epost till jan-olof.nilsson@fro.se

Varmt välkomna, 73 de sm0ifp

Ny-gammal styrelse för FRO Svartlösa-Öknebo

Onsdagen den 1:a Februari hade FRO Svartlösa-Öknebo sin stämma. Styrelsen för verksamhetsåret 2017, som valdes ser ut som nedan. Listan nedan innehåller inte mobilnummer eller e-post adresser. Om du är behörig och loggar in på fro.se, så kan du (i de flesta fall) hitta uppgifterna i epostkatalogen.

Ordförande         : Sven-Göran Backlund
Vice Ordförande  : Ulf Westman
Sekreterare        : Anders Törnkvist
Kassör                : Jan Nilsson
Ledamot             : Karl-Gunnar Slät
Ledamot             : Petri Helmros
Ersättare            : Dag Iremo

Övriga funktionärer
Stationsansvarig       : Jan Nilsson SM0UIE
Vice stationsansvarig : Ulf Westman SM0TRY
Revisor                     : Robert Lind                   
Revisors ersättare      : Vakant
Valberedning             : Joakim Guttman (sammankallande), Lennart Björk, Patrik Guttman

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök