Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Dags att betala medlemsavgiften

Här kommer en påminnelse om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2018. Betalningen bör vara oss tillhanda senast den 31:a December. Den är under 2018 för enskild medlem 245 kr och för familjemedlemsskap 320 kr.

För 2019 blir medlemsavgiften för enskild medlem 265 kr och för familj 380 kr

Inbetalning sker på plusgiro konto 40 38 93-1, och glöm inte att fylla i ditt medlemsnummer (SL-nummer) och epost adress som betalningen avser. Avser betalningen flera personer så ange namn, person eller SL-nummer på samtliga familjemedlemmar betalningen avser.

 

Tack på förhand önskar 'Kassörn'

Lussefika & säsongsavslutning hos FRO Svartlösa-Öknebo

Onsdagen den 13:e december har FRO Svartlösa-Öknebo lussefika imagesVi börjar efter vårt styrelsemöte, som startar 18:30 och håller på till cirka 21:00. Då är det kanske dags för dig att koppla ner internet och kom förbi och tjôta me oss i stället. Glögg (bilvänlig) samt pepparkakor och annat utlovas.

JOTA/JOTI

Helgen den 20 till 22 Oktober 2017 så sker Jamboree On The Air (JOTA) och Jamboree On The Internet (JOTI) som är ett internationellt arrangemang. Kanske är du inte scout men du kan som radioamatör var med och prata med scouterna.
Vi har under tidigare år haft kontakt med en scoutkår i vår närhet, där Vi i deras stuga under JOTA:n har ”luftat” vår signal SL0ZZF, men i år så kommer Vi tyvärr inte att med FRO Svartlösa-Öknebo’s signal att deltaga i årets Jota, då Vi inte har något samarbete med någon scoutkår i år.

Det finns dock en öppningsstafett på 80 m, med början kl 0930 under Lördagen som du kan lyssna på 3,690 kHz. Man börjar med svensk hälsning/öppning och sedan följer Norsk, Dansk, Finsk och Isländsk öppning.

Vi gissar att det kommer att förekomma en del trafik även på VHF och på UHF.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök