Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Oregelbundna utkommande nyheter ifrån FRO Svartlösa-Öknebo

För de som inte har fått vårt nyhetsbrev, så kommer här texten.

Sedan förra hösten så gör informationsgruppen i FRO Svartlösa-Öknebo utskick med nyheter och inbjudningar till olika aktiviteter, men när vi skickar ut informationen märker vi att majoriteten av @fro.se -adresser rapporteras som felaktiga och systemet skickar inte ut något till dessa medlemmar. Ett sätt att komma till rätta med detta är att du registrerar en alternativ adress som du vill få information till genom att klicka på knappen nedan. Vi arbetar med att felsöka i vad det är som gör att @fro.se -adresser, som är e-post-alias, inte tillåter/släpper igenom våra utskick. Vi bedömer dock att den snabbaste och enklaste lösningen just nu är att vi inte skickar mail till alias-adresser, utan direkt till de riktiga e-post-adresserna.Klicka på länken nedan och bekräfta via länk i din epost. Glöm inte att kolla ibland skräpposten.

Vill du prenumera i stället ? Klicka här så får du nästa utskick på epost istället. OBS ange INTE din @FRO-adress.

 

Nu kommer FRO Svartlösa-Öknebo med ett nytt nyhetsbrev, det första för i år. Vi vill med dessa utskick informera dig om vad som händer i FRO Svartlösa-Öknebo och i FRO Stockholms i stort.

Vilket år 2020 har varit !
Känslor som omtumlande och osäkert är väl saker som de flesta kan skriva under på. Måndagen den 21 december 2020 gick vi dock mot ljusare tider när vintersolståndet inträffade på norra halvklotet. Det blir allt ljusare och ljusare dag för dag, men nu har det blivit lite kallt, men det blir bli varmare väder längre fram. Nu hoppas Vi att Vi kan hålla pandemin stången !

Årsstämman framflyttad, jämfört mot "normalt"
"Normalt" skulle Vi redan ha haft vårt årsmöte, men på grund av pandemin så är datumet framflyttat. Preliminärt kommer stämman att avhållas i slutet av Maj. Mera information kommer.

Vad gör vi i FRO Svartlösa-Öknebo ?
Vi får fortfarande (tyvärr) inte träffas fysiskt enligt FRO och FHM. Vi i styrelsen fortsätter dock att hålla styrelsemöten, fast nu sker de på ett digitalt sätt, via Jitsi-meet eller Skype.

Medlemsavgiften
En påminnlese ifrån förbundets kassör! Du har väl inte glömt att betala in medlemsavgiften ? Sätt in på plusgiro 40 38 93-1; enskild medlem 335 SEK, familjemedlemskap 490 SEK. GLÖM INTE ATT ANGE SL-nr och namn på familjemedlemmar i förekommande fall.

Vad du får för medlemsavgiften i FRO:

- Tillgång till utbildningarna i vår utbildningskatalog
- Resor, kost och logi vid kurser och konferenser
- Olycksfallsförsäkring vid aktiviteter
- Tillgång till vår websida https://fro.se med kurskataloger, diskussionsforum, dokumentation och annat
- Tillgång till vår egen Jitsi-server https://meet.fro.se
- E-postalias typ förnamn.efternamn@fro.se
- Efter kortare introduktion tillgång till vårt interna träningsradionät och egen T-nätsignal
- Egen anknytning i vårt interna IP-telefonnät
- Tillgång till XMPP/Cahttserver
- Tillgång till DMR nät
- Är du radioamatör står våra klubbstationer till ditt förfogande
- Olika föreningsaktiviteter så som studiebesök, föreläsningar och familjedagar
- Trevliga kamrater med stort intresse för radio, tele och data
- Du lär dig robust kommunikation från grunden med strömförsörjning, antennuppsättning och drift av olika         sambandsmedel
- Som medlem kan du göra skillnad genom att delta i samhällets krisberedskap

Under "rådande omständigheter" så är naturligtvis inte alla förmånerna ovan möjliga att utnyttja!
 Tack för ditt stöd !

 
Håll ut - Håll avstånd - Håll igång radion !

Nästa utskick planeras komma i mitten av Mars.

 

Avdelningsstämma FRO Svartlösa-Öknebo

Det är ännu lite oklarheter när vi kan hålla nästa års stämma (årsmöte). Det hela beror lite grand på vad FMH säger och hur det går med vaccineringen mot covid-19.  Vi har fått viss respit ifrån FRO centralt när det gäller datum att hålla stämman.

Vi återkommer lite längre fram med tid ochg datum för stämman! 

Nästa års stämma (årsmöte) kommer att äga rum Onsdagen den 3:e februari.Kl 19:00. Kallelse kommer senare. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 20:e december. (tiden har löpt ut)Är du intresserad av att sätta din prägel på FRO Svartlösa-Öknebo, genom att vara funktionär eller styrelsemedlem ? Hör av dig till styrelsen. 

Julstängt

Nu har FRO Svartlösa-Öknebo Julstängt, fast Vi har egentligen stängt ner vår fysiskajultomte sover verksamhet redan tidigare, pga. Covid-19. Vi tar nya tag efter nyåret.

Stopp för alla fysiska möten

Stopp för alla fysiska möten inom FRO Svartlösa-Öknebo. Tyvärr går Vi bara säga. Vi försöker dock att "träffas" via amatörradio, DMR, Ip-telefoni och Chatt. 
Även styrelsemöten hålls digitalt. 
Detta gäller tills vidare ! 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök