Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Höst-aktiviteter och Öppet-hus

Nej, det är inte meterologisk höst riktigt ännu. Men FRO Svartlösa-Öknebo har just börjat sin hösttermin, med ett styrelsemöte (den 15:e augusti). Det innebär att vi nu har Öppet-Hus kvällar igen. Vi håller på med planeringen för hösten och kanske så har även du några förslag på aktiviteter. Är det något du kan och vil berätta för andra. Kanske det i så fall blir en "Öppet-Hur" kväll ;-) Glöm inte bort att lämna ditt förslag till nästa Förbundsblad, där stoppdatum är den 20:e augusti.

Jobbar du ifrån en annan pc ibland ?

p
Kanske jobbar du ifrån en annan pc än din egen ibland ? Har du behov av att läsa epost och annat ? Har du en USB sticka eller en liten portabel hårdisk "över" ? DÅ kanske "Portable Apps" kan vara något för dig !p1
Det finns ett programpaket som heter "Portable Apps" som är precis som det låter. Det finns möjligheter att läsa e-post, hantera bild och ljud, Antivirus, lyssan på musik, "office" paket, surfa på nätet etc. Det finns mer än 400 program( se https://portableapps.com/apps), som du kan köra i från din externa hårddisk, ditt USB minne. Paketet har ladddats ner mer än 900 miljonner gånger. Kanske fyller de ett behov hos dig ? Även funktioner för kryptering och säkerhet finns med.

 

Inget öppet hus Onsdagen den 6:e juni

Vi har ställt in vårt öppna hus Onsdagen den 6:e Juni. En del av oss kanske firar nationaldagen, Screenshot 1eller är upptagna på andra håll. Nästa vecka har vi Korvgrillning och våravslutning. Varmt välkomna tillbaka då

Huddingedagen den 26 maj 2018

FRO Svartlösa - Öknebo

Vi kommer att vara med på Huddingedagarna lördag den 26 maj 2018 kl.10.00 – 16.00. Platsen är Sjödalstorget i Huddinge. Vi kommer att campa ihop med FRG Huddinge.hudd

Huddinge jazz och blues är som vanligt på plats fredag 25 maj och lördag 26 maj. Under båda dagarna blir det underhållning på scenen. På lördagsförmiddagen blir det underhållning för de yngre barnen. Under lördagen blir det även loppmarknad i parken, polisen är där och visa upp sin polisbuss och hemvärnets nationella skyddsstyrkor är på plats med nytt materiel som terrängbuss och transportbuss.

Välkommen att hälsa på.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök