Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

FRO Svartlösa–Öknebo avdelningsstämma 2019

Avdelningen har stämma onsdag den 6 februari 2019 kl. 19.00 i vår lokal på Toppvägen 24 Tumba.

Enskild medlem som vill få ärende behandlat på ordinarie avdelningsstämma skall senast den 20 december 2018 inlämna skriftlig motion om detta till avdelningsstyrelsen.

Styrelsen för FRO Svartlösa – Öknebo årsstämma 2019

Marinens dag 2018

Vi är självklart stolta över att försvara Sverige, men något vi är än stoltare båtöver är att försvara din frihet och rätt att leva som du själv väljer. Därför vill vi bjuda in dig, och de du känner till Marinens dag på Berga. Lördag den 15 september klockan 10.00 är du välkommen att besöka Haninge garnison.
Kom och besök oss! Upplev hur det är att bära vår utrustning, prata med våra anställda soldater och sjömän, besök en stridsbåt eller varför inte ett ubåtsräddningsfartyg. Kanske har du frågor om hur det är att utbilda sig till sjöman eller amfibiesoldat. Det finns många anledningar till att besöka oss och vi ser fram emot att träffa dig den 15 september.
Under Marinens dag har du möjlighet att träffa personal som tjänstgör vid Amfibieregementet, Fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen, Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS), Första ubåtsflottiljen och Hemvärnet. Du kommer även kunna träffa personer från en rad olika frivillighetsorganisationer.

Tid : Lördagen den 15 september klockan 10.00-14.00.
Plats : Haninge garnison, Berga.
 
Hur:
Kollektivtrafik från Stockholms central.
Ta pendeltåget mot Västerhaninge eller Nynäshamn. Kliv av vid Västerhaninge. Ta buss 846 från Västerhaninge mot Årsta havsbad, kliv av vid hållplats Berga. Extrabussar är insatta 09.30-12.00 mellan  Västerhaninge och Berga samt 13.30-14.30 mellan Berga och Västerhaninge.

Med bil från Stockholm. Kör väg 73 mot Nynäshamn, ta avfart Västerhaninge S/Årsta Havsbad. Parkeringsmöjligheter finns i anslutning till Haninge garnison.
 
Läs mera på denna sida. 
 

Örlogsdagarna 2018

Galärvarvet blir åter ett örlogsvarv! Motortorpedbåtar, minsvepare, robotbåtar och andra militära fartyg besöker oss under tre dagar.

Program Örlogsdagarna 2018

Fredag 24 augusti
Veteranfartygen anländer under dagen. Öppet skepp på isbrytaren Sankt Erik och fyrskeppet Finngrundet.

Lördag 25 augusti
Många av fartygen har öppet skepp under dagen liksom fyrskeppet Finngrundet. Se information vid landgångarna.Isbrytaren Sankt Erik gör en passagerartur kl 12.00 – 15.00, kvarvarande biljetter säljes vid landgången (pris 600 kr inkl kaffe och smörgås). Galärerna genomför guidade turer på varvsområdet klockan 11.00 och klockan 15.00. Guidningen är gratis och samling sker vid museibutiken vid isbrytarpiren. Flottans Män har stadsvandring på Galärvarvskyrkogården kl 12.00 och 14.00 (gratis, samling vid museibutiken på piren).

Söndag 26 augusti
Isbrytaren Sankt Erik kastar loss för Mälartur kl 09.45 (SLUTSÅLT, ombordstigning från 09.00).Öppet skepp på fyrskeppet Finngrundet. Galärerna genomför guidad tur på varvsområdet klockan 13 00. Guidningen är gratis och samling sker vid museibutiken vid isbrytarpiren.Flottans Män har stadsvandring på Galärvarvskyrkogården kl 12.00 och 14.00 (gratis, samling vid museibutiken på piren).Veteranfartygen kastar loss kl 12.00, kom och hör ljudet av gasturbiner och Isotta Fraschini-motorer!

https://www.sjohistoriska.se/besok/kalender/museifartygen2/museifartygen

Befattningsutbildning för signalister till hemvärnet

Det finns gott om platser kvar på höstens grundkurser för signalister till hemvärnet. Speciellt kursen GU Signalist 3 i Kvarn behöver få fler elever för att vi ska kunna genomföra den. Det är viktigt att vi fyller våra kurser med elever och därigenom kan leverera signalister till hemvärnet.

Kurserna finns i Utbildningskatalogen. Ansökningstiden går ut den 2 september, så tiden är knapp!

Marinens dag 2018

reblan 01 stridsbåtar

Vi är självklart stolta över att försvara Sverige, men något vi är än stoltare över är att försvara din frihet och rätt att leva som du själv väljer. Därför vill vi bjuda in dig, och de du känner till Marinens dag på Berga. Lördag den 15 september klockan 10.00 är du välkommen att besöka Haninge garnison.

Tid: Lördagen den 15 september klockan 10.00-14.00 Plats : Haninge garnison, Berga.

 • Kollektivtrafik från Stockholms central.
  Ta pendeltåget mot Västerhaninge eller Nynäshamn. Kliv av vid Västerhaninge. Ta buss 846 från Västerhaninge mot Årsta havsbad, kliv av vid hållplats Berga. Extrabussar är insatta 09.30-12.00 mellan  Västerhaninge och Berga samt 13.30-14.30 mellan Berga och Västerhaninge.
 • Med bil från Stockholm.
  Kör väg 73 mot Nynäshamn, ta avfart Västerhaninge S/Årsta Havsbad. Parkeringsmöjligheter finns i anslutning till Haninge garnison.

Att tänka på

 • Vi väntar många besökare. Försök i största mån att använda kollektiva färdmedel.
 • Delar av evenemanget är handikappanpassat.
 • Besökare med barn kan med fördel ta med hörselkåpor anpassat för barn eftersom vissa moment kommer att avge höga ljud.
 • Även hundar kan påverkas av de höga ljuden och trivs kanske bäst hemma.
 • Barn ska alltid vistas i vuxens sällskap.
 • Det kan bli varmt, kom ihåg att ta med dig vatten, både till dig själv och din hund.
 • Enklare förtäring och varm lunch kan köpas på plats.
 • Det är tillåtet att fotografera. Drönare och andra flygande föremål är ej tillåtna

(Artikeln saxad från mil.se)

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök