Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

IT-säkerhet och personlig integritet, del 2

Information del II, gällande "Personlig integritet och säkerhet", avhölls Lördagen 25:e Januari.
Vi var 4:a deltagare. Under SM0RUX Pontus ledning diskuterade Vi allihop bland annat, varför man ibland vill gå "under radarn" och
inte dela med sig av information till Facebook, Google etc. Vi behandlade även Signal och Signal Desktop och dess inställningar, lämpliga inställningar i samt lämpliga plug-in till webbläsaren Firefox, installation och användande av Enigmail (en plugin till Thunderbird som möjliggör krypterad e-post, via PGP/GNUPG), samt hantering av privata och publika nycklar samt nyckelsignering. Vi använde både Linux, Mac OSX samt Windows vid lördagens arbete. En uppföljning/repetering av kunskaperna kommer att ske efter påsk.

DMR-ringar

Du har kanske en DMR-radio liggande ?

Du vet väl att FRO kör en morgonring kl 09:00 samt en kvällsring 21:00 varje dag. Den ring som körs på Söndagar kl 21:00 brukar innehålla information ifrån centralt håll inom FRO. Varmt Välkommen att checka in!
Vi kör på Talgrupp 240. Har du ännu inte en FRO DMR-signal, så ansök genom att kontakta Harald S via mail.

Årsmöte FRO Svartlösa-Öknebo

gott slut
Onsdagen den 5:e Februari kl 19:00 avhåller Vi årets årsmöte. Plats: Toppvägen, Tumba. Årsmöteshandlingar finns att ta del av via nedanstående länkar (öppnas i seperata fönster/flikar). Övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats vid årsmötets öppnande.
Kallelse (har även gått ut per papperspost till våra medlemmar)
Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsplan för 2020

 Varmt Välkommna!

Valberedningen efterlyser

stol
Du på en "stol" i styrelsen ?

Styrelsen i FRO Svartlösa-Öknebo söker efter nya laddade funktionärer till vår styrelse. Det har under flera år varit svårt att hitta kandidater till ledamöter i styrelsen via de vanligaste kanalerna där någon känner någon som kan passa in. Så i år går vi ut brett och frågar alla medlemmar i förbundet för att hitta de som är intresserade av att vara med i styrelsen eller vara funktionär på annat sätt. Vi vill gärna ha erbjudanden eller tips till oss i styrelsen i FRO Svartlösa-Önebo. Sänd ditt förslag via epost till svartlosa-oknebo (at) fro.se.

Alla ser dig – den personliga integriteten i en digital värld

Alla ser dig – den personliga integriteten i en digital värld, fast det var väl inget nytt för dig.

Skärmavbild 2019 11 18 kl. 12.54.40

På internetstiftelsens sida om integritet (https://www.internetmuseum.se/tema/integritet/)
finns nycket att läsa. Mycket känner du säkert till, men det skadar inte att på en påminnelse. Det finns även en Quiz, där du kan se vad du kan och kommer ihåg. Själv missade jag en del saker, gör även du det ? Frågorna hittar du på https://www.internetmuseum.se/quiz-digital-integritet/#0

Lycka till

 

 

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök