Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Alternativ till fysiska träffar

Det finns lite alternativ till våra fysiska träffar. Nedanstående är garanterat riskfritt i dessa influensa tider.

FRO chatt/XMPP-server
https://fro.se/samband/3223-chatt-xmpp-server

Ansök om chattkonto på följande adress:
https://fro.se/component/breezingforms/ff_name/copy_QuickForm2060920865?ff_name=copy_QuickForm2060920865

FRO IP-telefoni
https://fro.se/samband/2679-f99-iptelefoni-fros-egna-vaxeltjanst

Ansök om IP-telefonikonto på följande adress:
https://fro.se/ip-telefonikonto-ansokan

För att få ovanstående konton behöver man också fått en FRO anropssignal. Denna börjar på 44 inom FRO Stockholm. Tilldelning av
denna sker av förbundet och vill du ha en, maila till hans.gejdeback@fro.se

FRO Svartlösa-Öknebo uppkopplad

Nu är FRO Svartlösa-Öknebo uppkopplad via FRO:s IP-telefoni. Vi har öppet hus Onsdagar 19-21, och då svarar Vi naturligtvis på inkommande samtal. Vi nås via 44300.

Mera om IP-telefoni och ansökan om konto kan du läsa på https://fro.se/samband/2679-f99-iptelefoni-fros-egna-vaxeltjanst

Vill du även Chatta säkert med andra FRO:are så se text på https://fro.se/samband/3223-chatt-xmpp-server

Vill du komma med i vårt Integritetsgäng, där vi diskuterar IT-säkerhet, övervakning etc. så hör av dig till ulfwestman@hotmail.se

Personlig integritet, del 3 (Inställt pga Covid-18)

Aktiviteten ör inställd, och kommer att ske vid ett senare tilfälle !

Lördagen den 18:e April, drar vi igång det 3:e mötet, i integritetsgänget som Vi kallar oss. Skärmavbild 2020 02 13 kl. 11.41.56Vi diskuterar hur vi handskas med vår personliga "IT"-integritet och IT-säkerhet. Delarna är fristående och du behöver inte ha deltagit de tidigare gångerna. Denna gång tänkte vi prata vidare om lösenordshanterare och appen Signal, och hur Vi övervakas. Men det är du som kommer dit som Vi lyssnar på, har du andra önskemål, så försöker vi att uppfylla dina önskemål. Anmäl gärna ditt intresse genom ett ebrev tlll ulfwestman@hotmail.se, senast den 15:e April så att vi hinner köpa lite fikabröd. Varmt Välkomna !

 

FRO Svartlösa-Öknebo´s styrelse och funktionärer 2020

Onsdagen den 5:e Februari hade FRO Svartlösa-Öknebo sin stämma (årsmöte). Styrelsen för verksamhetsåret 2020, som valdes på stämman ser ut som nedan. Listan nedan innehåller inte mobilnummer eller e-post adresser. Om du är behörig och loggar in på fro.se, så kan du (om inte medlemmer har valt att inte visa sina kontatuppgifter) hitta uppgifterna i epostkatalogen.

Ordförande         : Ulf Westman
Vice Ordförande  : Karl-Gunnar Slät
Sekreterare        : Anders Törnkvist
Kassör                : Jan Nilsson
Ledamot             : Petri Helmros
Ledamot             : Dag Iremo
Ersättare            : Lennart Wennberg

Övriga funktionärer
Stationsansvarig       : Jan Nilsson SM0UIE
Vice stationsansvarig : Ulf Westman SM0TRY
Revisor                     : Jan Palminger                  
Revisors ersättare      : Vakant *
Valberedning             : Vakant *

Not *. Uppdrogs åt Jan Palminger att försöka hitta lämpliga personer till med * märkta poster.

MEDLEMSAVGIFTEN 2020!

Har du erlagt medlemsavgift för 2020?
Om inte är det hög tid nu. Det är viktigt då du annars är oförsäkrad när du deltar i verksamheten!

Ungdom till 19 år: 90 SEK, Enskild medlem: 335 SEK, Familjmedlemskap:   490 SEK

Betala in till postgiro 40 38 93-1 SNARAST!  Ange namn och SL-nummer, för familjemedlemmar allas namn/nr så kassören vet vem eller vilka avgiften avser!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök