Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

FRO Svartlösa-Öknebo´s styrelse och funktionärer 2020

Onsdagen den 5:e Februari hade FRO Svartlösa-Öknebo sin stämma (årsmöte). Styrelsen för verksamhetsåret 2020, som valdes på stämman ser ut som nedan. Listan nedan innehåller inte mobilnummer eller e-post adresser. Om du är behörig och loggar in på fro.se, så kan du (om inte medlemmer har valt att inte visa sina kontatuppgifter) hitta uppgifterna i epostkatalogen.

Ordförande         : Ulf Westman
Vice Ordförande  : Karl-Gunnar Slät
Sekreterare        : Anders Törnkvist
Kassör                : Jan Nilsson
Ledamot             : Petri Helmros
Ledamot             : Dag Iremo
Ersättare            : Lennart Wennberg

Övriga funktionärer
Stationsansvarig       : Jan Nilsson SM0UIE
Vice stationsansvarig : Ulf Westman SM0TRY
Revisor                     : Jan Palminger                  
Revisors ersättare      : Vakant *
Valberedning             : Vakant *

Not *. Uppdrogs åt Jan Palminger att försöka hitta lämpliga personer till med * märkta poster.

MEDLEMSAVGIFTEN 2020!

Har du erlagt medlemsavgift för 2020?
Om inte är det hög tid nu. Det är viktigt då du annars är oförsäkrad när du deltar i verksamheten!

Ungdom till 19 år: 90 SEK, Enskild medlem: 335 SEK, Familjmedlemskap:   490 SEK

Betala in till postgiro 40 38 93-1 SNARAST!  Ange namn och SL-nummer, för familjemedlemmar allas namn/nr så kassören vet vem eller vilka avgiften avser!

IT-säkerhet och personlig integritet, del 2

Information del II, gällande "Personlig integritet och säkerhet", avhölls Lördagen 25:e Januari.
Vi var 4:a deltagare. Under SM0RUX Pontus ledning diskuterade Vi allihop bland annat, varför man ibland vill gå "under radarn" och
inte dela med sig av information till Facebook, Google etc. Vi behandlade även Signal och Signal Desktop och dess inställningar, lämpliga inställningar i samt lämpliga plug-in till webbläsaren Firefox, installation och användande av Enigmail (en plugin till Thunderbird som möjliggör krypterad e-post, via PGP/GNUPG), samt hantering av privata och publika nycklar samt nyckelsignering. Vi använde både Linux, Mac OSX samt Windows vid lördagens arbete. En uppföljning/repetering av kunskaperna kommer att ske efter påsk.

DMR-ringar

Du har kanske en DMR-radio liggande ?

Du vet väl att FRO kör en morgonring kl 09:00 samt en kvällsring 21:00 varje dag. Den ring som körs på Söndagar kl 21:00 brukar innehålla information ifrån centralt håll inom FRO. Varmt Välkommen att checka in!
Vi kör på Talgrupp 240. Har du ännu inte en FRO DMR-signal, så ansök genom att kontakta Harald S via mail.

Årsmöte FRO Svartlösa-Öknebo

gott slut
Onsdagen den 5:e Februari kl 19:00 avhåller Vi årets årsmöte. Plats: Toppvägen, Tumba. Årsmöteshandlingar finns att ta del av via nedanstående länkar (öppnas i seperata fönster/flikar). Övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats vid årsmötets öppnande.
Kallelse (har även gått ut per papperspost till våra medlemmar)
Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsplan för 2020

 Varmt Välkommna!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök