Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Stopp för all fysiskt aktivitet året ut

Pandemin är inte över. Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd gäller i stort sett i hela landet och regeringen har beslutat om ytterligare restriktioner. FRO VU har beslutat att FRO ska bidra till en minskad smittspridning genom att ställa in all utbildning och annan verksamhet i hela landet. Inga fysiska verksamheter får organiseras inom FRO. Detta gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet. Det gäller såväl centrala som regionala och lokala verksamheter. Det ställer tyvärr till det för oss gällande vårt planerade Lucia-kaffe i år ! Kaffet i år ser ut att bli digitalt 

 

Tillfälligt (förhoppningsvis) stopp för våra "Öppna hus”

Skärpta regler med anledning av covid-19

Pandemin är inte över. Folkhälsomyndigheten fattar nu beslut om länsvisa skärpta allmänna råd. Det har hittills skett i Uppsala län och i Skåne län. Vi kan inte utesluta att fler län tillkommer, utvecklingen ser oroväckande ut på flera håll. 

FRO VU har beslutat att FRO ska bidra till en minskad smittspridning genom att ställa in all utbildning och annan verksamhet i berörda län. Vidare får ingen som bor i berörda län delta i fysisk verksamhet som organiseras av FRO. Detta gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet. Det gäller såväl centrala som regionala och lokala verksamheter.  

Med anledning av det rådande läget och folkhälsomyndighetens nya råd, har vi i styrelsen för FRO Svartlösa-Öknebo, beslutat att  ställa in våra "Öppna hus" Onsdagar. Beslutet gäller från och med nu och tills vidare. Vi hoppas dock kunna träffas i integritetsgänget (ställer vi in så meddelas det) samt även kunna dricka lucia kaffe ihop, mer om detta kommer senare. 

De som har möjlighet kan "träffas digitalt", via amatör radio på 145.475 Mhz, eller Chatt, Ip-telefoni, "meet.fro.se". Glöm inte bort FRO:s DMR ringar. Keep distance - kepe safe. 

Saknar DU Information ifrån FRO Svartlösa-Öknebo ?

Sedan förra hösten så gör informationsgruppen i FRO Svartlösa-Öknebo utskick med nyheter och inbjudningar till olika aktiviteter, men när vi skickar ut informationen märker vi att majoriteten av @fro.se -adresser rapporteras som felaktiga och systemet skickar inte ut något till dessa medlemmar.download

Ett sätt att komma till rätta med detta är att du registrerar en alternativ adress som du vill få information till genom att klicka på knappen nedan. Vi arbetar med att felsöka i vad det är som gör att @fro.se -adresser, som är e-post-alias, inte tillåter/släpper igenom våra utskick. Vi bedömer dock att den snabbaste och enklaste lösningen just nu är att vi inte skickar mail till alias-adresser, utan direkt till de riktiga e-post-adresserna. Klicka på länken nedan och bekräfta via länk i din epost. Glöm inte att kolla ibland skräpposten.

Prenumerera

Vi lagrar endast uppgifter om våra egna medlemmar och kommer att radera samtliga registreringar utan SL-nummer och medlemmar som registrerar från andra förbund. Vi kommer natruligtvis INTE att dela uppgifter med andra partner.

Omstart "Integritetsgänget"

1
Omstart av "Integritetsgänget" sker Lördagen den 21:e November. Vi planerar att starta kl 10:00. med fika avbrott vid behov. Detta är en fysisk träff i vår lokal. Jitsi kan komma att användas, för de som är via remote, men det bätsta är att vara fysiskt på plats, för att få hjälp med eventuella installationer etc. 

Vi kommer att repetera tidigare diskussioner och gå igenom lämpliga åtgårder, inställningar, program etc. 
Medtag gärna egen dator, USB minne, mobiltelefon och ett glatt humör ;-)

Vill du vara med eller veta mera ? Skicka ett mail till oss: Svartlosa-Oknebo@fro.se 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök