FRO Svartlösa-Öknebo stämma 2022 avklarad

FRO Svartlösa-Öknebo har avhållit sin stämma Onsdagen den 9:e februari 2022 och stämman har valt en styrelse för 2022. Den "nygamla" styrelsen ser ut som nedan.

Ordförande         : Ulf Westman
Vice Ordförande  : Karl-Gunnar Slät
Sekreterare        : Anders Törnkvist
Kassör                : Jan Nilsson
Ledamot             : Petri Helmros
Ledamot             : Dag Iremo
Ersättare            : Lars Bermann

Övriga funktionärer
Stationsansvarig       : Jan Nilsson SM0UIE
Vice stationsansvarig : Ulf Westman SM0TRY
Revisor                     : Jan Palminger                  
Revisors ersättare      : Vakant *
Valberedning             : Vakant * (3 personer)

Not * Uppdrogs åt styrelsen att försöka hitta lämpliga personer till med * märkta poster.