Oregelbunden utkommande information i textformat

Nu lackar det mot jul, och Vi får förhoppningsvis vara lite lediga. Men först…

Ett meddelande från vår valberedning!

Inför stämman 2022 söker valberedningen med ljus och lykta efter kandidater till FRO Stockholms förbundsstyrelse. Vi söker ledamöter och en sekreterare.

Vi söker dig som vill (kan) ställa upp och kandidera till förbundsstyrelsen.

Valberedningen vill också även gärna få förslag på lämpliga personer som ni kan rekommendera och som valberedningen sedan kan kontakta.

Förslag skickas tillvalber-sthlm@fro.se

Vi önskar Er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Valberedningen: Jan Nilsson, sammankallande, Anders Törnkvist, Örjan Lindblom

Dags att betala medlemsavgiften. 

År 2021 blev inte heller det "vanliga" år som många hoppades. Mycket av förbundets verksamhet har även detta år gått på minimalistisk fart på grund av rådande förhållanden. Vaccinationer kom igång under våren - sommaren och samhället öppnades upp allt eftersom. En ljusglimt för oss var att en del evenemang kom igång under hösten och vi kunde hjälpa arrangörer med ljud och radio igen. Dock inte alls i den omfattning som det var innan allt gick i stå. Även i år vädjar vi till alla medlemmar att solidariskt betala in avgiften innan årsskiftet. De fasta kostnaderna finns alltid där. Vi hoppas att våren nästa år ska te sig ljusare och att fler uppdrag återkommer. Och att vi kan träffas igen och komma igång med träffar och kursverksamhet.
Man kan åter krasst konstatera att inget blev eller förmodligen kommer att bli som förut, men hoppas det blir en ljusning år 2022.

Sätt in på plusgiro 40 38 93-1;  Ungdom till 19 år: 90 SEK,
enskild medlem 335 SEK, familjemedlemskap 490 SEK.

GLÖM INTE ATT ANGE DITT SL-nr och i förekommande fall namn på familjemedlemmar .

Julstängt

Vi stänger, i och med luciafirandet den 14.e december, våra ”Öppna hus Onsdagar”, men öppnar igen den 12:e januari. Notera att viss aktivitet kan ske ändå.


Nästa år skriver vi 2022.

Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo börjar med sitt Öppet Hus onsdag den 12 januari med start klockan 1900 lokal tid i lokalen på Toppvägen 24 i Tumba. Man har då också en station aktiv på simplex 145,475 MHz med signalen SL0ZZF.


Nästa utskick planeras utkomma i januari 2022.


Vi i avdelningsstyrelsen önskar alla medlemmar
en
God Jul och ett Gott Nytt År!