Hösten hos FRO Svartlösa-Öknebo

Vi hoppas att Ni har hållit er friska och att sommaren har varit skön och avkopplande.

FRO Svartlösa-Öknebo har börjat höstterminen 2021 med ett styrelsemöte den 18:e augusti, via Skype och på plats. Vi har även startat våra öppna hus samma dag, där träffas Vi varje Onsdag från kl 19:00 till cirka 21:00.

Pandemin är dock inte över. Deltavarianten sprids snabbt i vår region och vi kommer att behöva vara fortsatt försiktiga. Det är allas och envars uppgift att ta ansvar för sig själv och alla andra. Den som känner av symptom skall eller bör stanna hemma.

Vi börjar se en liten men dock ljusning när det gäller radioövningarna. Det finns några uppdrag och vi hoppas på flera. Läs mera på https://stockholm.fro.se/sambandsuppdrag

Vi behöver lite starka aramar och kluriga hjärnor i vår lokalen. Det finns mera att göra där. Flytta rackskåp, driftsätta DMR station, gallra och rensa. Aktivera oss på VHU/UHF och helst även på kortvåg.

Givietvis skall vi även fika och utöva social närvaro också!

Läs mera i den e-post Ni fick ifrån oss. (Kolla även i skräppopst mappen)