Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Digitalt ÖppetHus Onsdagar kl 19:00

möte

Digitalt öppethus

FRO har en digital mötestjänst. VI i FRO Svartlösa-Öknebo tänkte starta med digitala Öppna hus, via vår mötestjänst.
Du når vårt eget rum via länken https://meet2.fro.se/svartlosa
Du kör den helt i den webbläsare, du behöver inte installera några program.  Vi startar kl 19:00 

 

Välkomna ! 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök