Avdelningsstämma FRO Svartlösa-Öknebo

Det är ännu lite oklarheter när vi kan hålla nästa års stämma (årsmöte). Det hela beror lite grand på vad FMH säger och hur det går med vaccineringen mot covid-19.  Vi har fått viss respit ifrån FRO centralt när det gäller datum att hålla stämman.

Vi återkommer lite längre fram med tid ochg datum för stämman! 

Nästa års stämma (årsmöte) kommer att äga rum Onsdagen den 3:e februari.Kl 19:00. Kallelse kommer senare. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 20:e december. (tiden har löpt ut)Är du intresserad av att sätta din prägel på FRO Svartlösa-Öknebo, genom att vara funktionär eller styrelsemedlem ? Hör av dig till styrelsen.