Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Avdelningsstämma FRO Svartlösa-Öknebo

Det är ännu lite oklarheter när vi kan hålla nästa års stämma (årsmöte). Det hela beror lite grand på vad FMH säger och hur det går med vaccineringen mot covid-19.  Vi har fått viss respit ifrån FRO centralt när det gäller datum att hålla stämman.

Vi återkommer lite längre fram med tid ochg datum för stämman! 

Nästa års stämma (årsmöte) kommer att äga rum Onsdagen den 3:e februari.Kl 19:00. Kallelse kommer senare. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 20:e december. (tiden har löpt ut)Är du intresserad av att sätta din prägel på FRO Svartlösa-Öknebo, genom att vara funktionär eller styrelsemedlem ? Hör av dig till styrelsen. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök