Stopp för alla fysiska möten

Stopp för alla fysiska möten inom FRO Svartlösa-Öknebo. Tyvärr går Vi bara säga. Vi försöker dock att "träffas" via amatörradio, DMR, Ip-telefoni och Chatt. 
Även styrelsemöten hålls digitalt. 
Detta gäller tills vidare !