Omstart "Integritetsgänget"

1
Omstart av "Integritetsgänget" sker Lördagen den 21:e November. Vi planerar att starta kl 10:00. med fika avbrott vid behov. Detta är en fysisk träff i vår lokal. Jitsi kan komma att användas, för de som är via remote, men det bätsta är att vara fysiskt på plats, för att få hjälp med eventuella installationer etc. 

Vi kommer att repetera tidigare diskussioner och gå igenom lämpliga åtgårder, inställningar, program etc. 
Medtag gärna egen dator, USB minne, mobiltelefon och ett glatt humör ;-)

Vill du vara med eller veta mera ? Skicka ett mail till oss: Svartlosa-Oknebo@fro.se