Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Omstart "Integritetsgänget"

1
Omstart av "Integritetsgänget" sker Lördagen den 21:e November. Vi planerar att starta kl 10:00. med fika avbrott vid behov. Detta är en fysisk träff i vår lokal. Jitsi kan komma att användas, för de som är via remote, men det bätsta är att vara fysiskt på plats, för att få hjälp med eventuella installationer etc. 

Vi kommer att repetera tidigare diskussioner och gå igenom lämpliga åtgårder, inställningar, program etc. 
Medtag gärna egen dator, USB minne, mobiltelefon och ett glatt humör ;-)

Vill du vara med eller veta mera ? Skicka ett mail till oss: Svartlosa-Oknebo@fro.se 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök