Information ifrån FRO Svartlösa-Öknebo

Nu närmar sig hösten och skolstarten kommer allt närmare och närmare. Det innebär att Vi FRO Svartlösa-Öknebo påbörjar på höstterminen detta lite underliga år 2020. Vi har redan startat med ett styrelsemöte Onsdagen den 22:a Augusti. Vi i styrelsen har under våren haft distansmöten via Skype, med tanke på Covid-19.

Vad har då hänt under våren ?
Kort sagt: Planerade aktiviteter har ställts in och skjutits på framtiden, men Vi hoppas så klart komma igång med normal verksamhet, beträffande kurser med mera.

Hur tänker Vi inom FRO Svartlösa-Öknebo inför Hösten?

Vi har beslutat att återupptaga våra "Öppna Hus" på Onsdagar, Toppvägen. Tumba med start kl 19:00. Vi skall försöka rensa lite bland gammalt material som vi inte längre behöver, fixa och slänga gamla pc, fixa till en riktigt radiohörna mm. Vi skall även försöka med lite radiokörande på VHF/UHF och DMR.
Du är välkommen om du vill vara med.Vi har dock full förståelse om inte alla vill och vågar komma pga Covid-19. Vi som är i lokalen håller distans och är försiktiga. Det är upp till var och en att avgöra om de kan deltaga i våra aktiviteter.

Det finns en liten grupp, där vi diskuterar och lär oss personlig integritet och säkerhet på "internet". Vi kallar oss för "Integritetsgänget", och Vi har under sent 2019 och tidigt 2020 haft några live-möten, där vi bland annat gick igenom webläsarinställningar som kan vara lämpliga för att minimera spårning och öka din personliga integritet. Vi försök att se om det går att anordna någon utbildning "digitalt", pga Covid-19.

Det finns plats för dig i gruppen också ! Hör av dig om du vill veta mera eller vara med !

Lite information ifrån FRO Stockholm

FRO Stockholm, planerar att börja med Öppna hus, i Grimsta lokalen, Måndagar mellan kl 12:00 -- ca 18:00 under hösten med start den 31:a Augusti. Hösten avslutas den 14:e december med ett öppet hus med luciafirande.

Lite information ifrån "FRO centralt"

Snart startar höstens utbildningar. Vi är inne i augusti och sommaren börjar gå mot sitt slut. Vi vet ännu inte vilka rekommendationer myndigheterna kommer med inför hösten, men vi planerar för att kunna börja befattningsutbildning för signalister till hemvärnet med en GU Signalist 1 på Livgardet i Kungsängen vecka 36.

Vi har kompletterat kursutbudet med några nya kurser under hösten och det finns plats för fler elever på de flesta kurserna. Det är extra viktigt att vi kan fylla kurserna under hösten, med tanke på det vi tappat under våren och sommaren. Hemvärnet behöver mer sambandspersonal! Se kursutbudet i Utbildningskatalogen på fro.se. Även om läget med pandemin verkar stabilt för tillfället är det inte över ännu.

Hjälp till att sprida information till andra medlemmar i FRO och till andra personer som ni möter i er vardag. Länkar till information finns här.

För dig med Hemvärnsuppdrag.

Rikshemvärnschefen, general Stefan Sandborg, har beslutat att Hemvärnet återupptar sin övnings- och utbildningsverksamhet från och med måndag den 31 augusti 2020. Beslutet påverkar även frivilligorganisationerna. Försvarsmaktens analyser och bedömningar avseende covid-19, utgående från Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ger nu Hemvärnet möjlighet att återuppta sin övnings- och utbildningsverksamhet i en anpassad form.

Verksamheten återupptas utifrån de regionala och lokala förutsättningar som gäller kopplat till covid-19. Det kan variera över tiden och i olika delar i landet. Det kräver ett stort personligt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte delta i Hemvärnets verksamhet om man är sjuk, har symptom eller tillhör en riskgrupp.