Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Sommarstängt hos FRO Svartlösa-Öknebo

Några av Er har kanske sett i kalender att Vi har haft en vår-avslutning, med traditionellt grillkorv med tillbehör, givetvis med social distancering. Det innebär att  Vi har nu sommarstängt, men viss aktivitet kan dock förekomma ändå ;-)

Cornoa-pandemin har stökat til det för även för oss. Planerade aktiviteter, kurser och utbildningar har ställts in eller skjutits på framtiden. Stryelsemöten har dock hållits via Skype. Vi hoppas att Vi  till hösten kan återgå till något slags "normalläge".

Vad vill du göra i höst ? Eller kanske rättare sagt, vad vill DU se att Vi i styrelsen genomför för aktiviteter ? (under förutsättning att FHM säger OK till träffar). Har du kanske själv ett specialintresse som du vill och kan berätta om ? Tipsa oss !!

Du som har en DMR radio, är välkommen att lyssna på våra ringar, 09:00 samt 21:00. Uppgifter om frekvens, CC, talgrupper mm. finns under sambandsplan i menyn Inloggad till vänster (på fro.se)

Vi önskar alla Er en trevlig midsommar och en trevlig sommar. Sköt om Er och håll Er friska och distans.

katt

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök