Alternativ till fysiska träffar

Det finns lite alternativ till våra fysiska träffar. Nedanstående är garanterat riskfritt i dessa influensa tider.

FRO chatt/XMPP-server
https://fro.se/samband/3223-chatt-xmpp-server

Ansök om chattkonto på följande adress:
https://fro.se/component/breezingforms/ff_name/copy_QuickForm2060920865?ff_name=copy_QuickForm2060920865

FRO IP-telefoni
https://fro.se/samband/2679-f99-iptelefoni-fros-egna-vaxeltjanst

Ansök om IP-telefonikonto på följande adress:
https://fro.se/ip-telefonikonto-ansokan

För att få ovanstående konton behöver man också fått en FRO anropssignal. Denna börjar på 44 inom FRO Stockholm. Tilldelning av
denna sker av förbundet och vill du ha en, maila till hans.gejdeback@fro.se