IT-säkerhet och personlig integritet, del 2

Information del II, gällande "Personlig integritet och säkerhet", avhölls Lördagen 25:e Januari.
Vi var 4:a deltagare. Under SM0RUX Pontus ledning diskuterade Vi allihop bland annat, varför man ibland vill gå "under radarn" och
inte dela med sig av information till Facebook, Google etc. Vi behandlade även Signal och Signal Desktop och dess inställningar, lämpliga inställningar i samt lämpliga plug-in till webbläsaren Firefox, installation och användande av Enigmail (en plugin till Thunderbird som möjliggör krypterad e-post, via PGP/GNUPG), samt hantering av privata och publika nycklar samt nyckelsignering. Vi använde både Linux, Mac OSX samt Windows vid lördagens arbete. En uppföljning/repetering av kunskaperna kommer att ske efter påsk.