Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

IT-säkerhet och personlig integritet, del 2

Information del II, gällande "Personlig integritet och säkerhet", avhölls Lördagen 25:e Januari.
Vi var 4:a deltagare. Under SM0RUX Pontus ledning diskuterade Vi allihop bland annat, varför man ibland vill gå "under radarn" och
inte dela med sig av information till Facebook, Google etc. Vi behandlade även Signal och Signal Desktop och dess inställningar, lämpliga inställningar i samt lämpliga plug-in till webbläsaren Firefox, installation och användande av Enigmail (en plugin till Thunderbird som möjliggör krypterad e-post, via PGP/GNUPG), samt hantering av privata och publika nycklar samt nyckelsignering. Vi använde både Linux, Mac OSX samt Windows vid lördagens arbete. En uppföljning/repetering av kunskaperna kommer att ske efter påsk.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök