Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

DMR-ringar

Du har kanske en DMR-radio liggande ?

Du vet väl att FRO kör en morgonring kl 09:00 samt en kvällsring 21:00 varje dag. Den ring som körs på Söndagar kl 21:00 brukar innehålla information ifrån centralt håll inom FRO. Varmt Välkommen att checka in!
Vi kör på Talgrupp 240. Har du ännu inte en FRO DMR-signal, så ansök genom att kontakta Harald S via mail.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök