Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Årsmöte FRO Svartlösa-Öknebo

gott slut
Onsdagen den 5:e Februari kl 19:00 avhåller Vi årets årsmöte. Plats: Toppvägen, Tumba. Årsmöteshandlingar finns att ta del av via nedanstående länkar (öppnas i seperata fönster/flikar). Övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats vid årsmötets öppnande.
Kallelse (har även gått ut per papperspost till våra medlemmar)
Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsplan för 2020

 Varmt Välkommna!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök