Valberedningen efterlyser

stol
Du på en "stol" i styrelsen ?

Styrelsen i FRO Svartlösa-Öknebo söker efter nya laddade funktionärer till vår styrelse. Det har under flera år varit svårt att hitta kandidater till ledamöter i styrelsen via de vanligaste kanalerna där någon känner någon som kan passa in. Så i år går vi ut brett och frågar alla medlemmar i förbundet för att hitta de som är intresserade av att vara med i styrelsen eller vara funktionär på annat sätt. Vi vill gärna ha erbjudanden eller tips till oss i styrelsen i FRO Svartlösa-Önebo. Sänd ditt förslag via epost till svartlosa-oknebo (at) fro.se.