Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Valberedningen efterlyser

stol
Du på en "stol" i styrelsen ?

Styrelsen i FRO Svartlösa-Öknebo söker efter nya laddade funktionärer till vår styrelse. Det har under flera år varit svårt att hitta kandidater till ledamöter i styrelsen via de vanligaste kanalerna där någon känner någon som kan passa in. Så i år går vi ut brett och frågar alla medlemmar i förbundet för att hitta de som är intresserade av att vara med i styrelsen eller vara funktionär på annat sätt. Vi vill gärna ha erbjudanden eller tips till oss i styrelsen i FRO Svartlösa-Önebo. Sänd ditt förslag via epost till svartlosa-oknebo (at) fro.se.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök