FRO Svartlösa-Öknebo´s styrelse och funktionärer 2019

Vid årets stämma vades nedanstående funktionärer.

Avdeningsordförande           Ulf Westman     
Vice Avdelningsordförande   Kalle Slät            
Sekreterade                        Anders Törnkvist
Kassör                                Jan Nilsson
Ledamot                             Petri Helmros
Ledamot                             Dag Iremo
Ersättare                            Vakant *

Revisor                              Jan Palminger
Revisor                              Vakant *
Revisorersättare                 Vakant *

Valberedning (3 personer)   Vakant *

* Styrelsen fick i uppdrag att försöka hitta funktionärer till dessa poster.