Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

FRO Svartlösa-Öknebo´s styrelse och funktionärer 2019

Vid årets stämma vades nedanstående funktionärer.

Avdeningsordförande           Ulf Westman     
Vice Avdelningsordförande   Kalle Slät            
Sekreterade                        Anders Törnkvist
Kassör                                Jan Nilsson
Ledamot                             Petri Helmros
Ledamot                             Dag Iremo
Ersättare                            Vakant *

Revisor                              Jan Palminger
Revisor                              Vakant *
Revisorersättare                 Vakant *

Valberedning (3 personer)   Vakant *

* Styrelsen fick i uppdrag att försöka hitta funktionärer till dessa poster.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök