Dags att betala medlemsavgiften

Nu är det snart nytt år och det innebär att det är dags att betala medlemsavgiften för FRO Svartlösa-Öknebo (som ingår i FRO Stockholm). Skrmavbild 2014 11 08 kl. 17.38.33Den är för enskild medlem 265 kr och för familjemedlemskap 380 kr per år. Är du ungdom (dvs. under 19 år) så betalar du bara 90 kr. (Avgifterna gäller 2019)

Medlemsavgiften betalas till FRO Stockholms Plusgiro: 40 38 93-1. Glöm inte att ange personnummer och SL-nummmer när du betalar samt ange namn och SL-nummer på samtliga familjemedlemmar som betalningen avser. Betala senast 2018-12-31 hälsar förbundskassören.