Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Dags att betala medlemsavgiften

Nu är det snart nytt år och det innebär att det är dags att betala medlemsavgiften för FRO Svartlösa-Öknebo (som ingår i FRO Stockholm). Skrmavbild 2014 11 08 kl. 17.38.33Den är för enskild medlem 265 kr och för familjemedlemskap 380 kr per år. Är du ungdom (dvs. under 19 år) så betalar du bara 90 kr. (Avgifterna gäller 2019)

Medlemsavgiften betalas till FRO Stockholms Plusgiro: 40 38 93-1. Glöm inte att ange personnummer och SL-nummmer när du betalar samt ange namn och SL-nummer på samtliga familjemedlemmar som betalningen avser. Betala senast 2018-12-31 hälsar förbundskassören.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök