FRO Svartlösa–Öknebo avdelningsstämma 2019

Avdelningen har stämma onsdag den 6 februari 2019 kl. 19.00 i vår lokal på Toppvägen 24 Tumba.

Enskild medlem som vill få ärende behandlat på ordinarie avdelningsstämma skall senast den 20 december 2018 inlämna skriftlig motion om detta till avdelningsstyrelsen.

Styrelsen för FRO Svartlösa – Öknebo årsstämma 2019