Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

FRO Svartlösa–Öknebo avdelningsstämma 2019

Avdelningen har stämma onsdag den 6 februari 2019 kl. 19.00 i vår lokal på Toppvägen 24 Tumba.

Enskild medlem som vill få ärende behandlat på ordinarie avdelningsstämma skall senast den 20 december 2018 inlämna skriftlig motion om detta till avdelningsstyrelsen.

Styrelsen för FRO Svartlösa – Öknebo årsstämma 2019

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök