Örlogsdagarna 2018

Galärvarvet blir åter ett örlogsvarv! Motortorpedbåtar, minsvepare, robotbåtar och andra militära fartyg besöker oss under tre dagar.

Program Örlogsdagarna 2018

Fredag 24 augusti
Veteranfartygen anländer under dagen. Öppet skepp på isbrytaren Sankt Erik och fyrskeppet Finngrundet.

Lördag 25 augusti
Många av fartygen har öppet skepp under dagen liksom fyrskeppet Finngrundet. Se information vid landgångarna.Isbrytaren Sankt Erik gör en passagerartur kl 12.00 – 15.00, kvarvarande biljetter säljes vid landgången (pris 600 kr inkl kaffe och smörgås). Galärerna genomför guidade turer på varvsområdet klockan 11.00 och klockan 15.00. Guidningen är gratis och samling sker vid museibutiken vid isbrytarpiren. Flottans Män har stadsvandring på Galärvarvskyrkogården kl 12.00 och 14.00 (gratis, samling vid museibutiken på piren).

Söndag 26 augusti
Isbrytaren Sankt Erik kastar loss för Mälartur kl 09.45 (SLUTSÅLT, ombordstigning från 09.00).Öppet skepp på fyrskeppet Finngrundet. Galärerna genomför guidad tur på varvsområdet klockan 13 00. Guidningen är gratis och samling sker vid museibutiken vid isbrytarpiren.Flottans Män har stadsvandring på Galärvarvskyrkogården kl 12.00 och 14.00 (gratis, samling vid museibutiken på piren).Veteranfartygen kastar loss kl 12.00, kom och hör ljudet av gasturbiner och Isotta Fraschini-motorer!

https://www.sjohistoriska.se/besok/kalender/museifartygen2/museifartygen