Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Örlogsdagarna 2018

Galärvarvet blir åter ett örlogsvarv! Motortorpedbåtar, minsvepare, robotbåtar och andra militära fartyg besöker oss under tre dagar.

Program Örlogsdagarna 2018

Fredag 24 augusti
Veteranfartygen anländer under dagen. Öppet skepp på isbrytaren Sankt Erik och fyrskeppet Finngrundet.

Lördag 25 augusti
Många av fartygen har öppet skepp under dagen liksom fyrskeppet Finngrundet. Se information vid landgångarna.Isbrytaren Sankt Erik gör en passagerartur kl 12.00 – 15.00, kvarvarande biljetter säljes vid landgången (pris 600 kr inkl kaffe och smörgås). Galärerna genomför guidade turer på varvsområdet klockan 11.00 och klockan 15.00. Guidningen är gratis och samling sker vid museibutiken vid isbrytarpiren. Flottans Män har stadsvandring på Galärvarvskyrkogården kl 12.00 och 14.00 (gratis, samling vid museibutiken på piren).

Söndag 26 augusti
Isbrytaren Sankt Erik kastar loss för Mälartur kl 09.45 (SLUTSÅLT, ombordstigning från 09.00).Öppet skepp på fyrskeppet Finngrundet. Galärerna genomför guidad tur på varvsområdet klockan 13 00. Guidningen är gratis och samling sker vid museibutiken vid isbrytarpiren.Flottans Män har stadsvandring på Galärvarvskyrkogården kl 12.00 och 14.00 (gratis, samling vid museibutiken på piren).Veteranfartygen kastar loss kl 12.00, kom och hör ljudet av gasturbiner och Isotta Fraschini-motorer!

https://www.sjohistoriska.se/besok/kalender/museifartygen2/museifartygen

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök