Befattningsutbildning för signalister till hemvärnet

Det finns gott om platser kvar på höstens grundkurser för signalister till hemvärnet. Speciellt kursen GU Signalist 3 i Kvarn behöver få fler elever för att vi ska kunna genomföra den. Det är viktigt att vi fyller våra kurser med elever och därigenom kan leverera signalister till hemvärnet.

Kurserna finns i Utbildningskatalogen. Ansökningstiden går ut den 2 september, så tiden är knapp!