Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Befattningsutbildning för signalister till hemvärnet

Det finns gott om platser kvar på höstens grundkurser för signalister till hemvärnet. Speciellt kursen GU Signalist 3 i Kvarn behöver få fler elever för att vi ska kunna genomföra den. Det är viktigt att vi fyller våra kurser med elever och därigenom kan leverera signalister till hemvärnet.

Kurserna finns i Utbildningskatalogen. Ansökningstiden går ut den 2 september, så tiden är knapp!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök