Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Höst-aktiviteter och Öppet-hus

Nej, det är inte meterologisk höst riktigt ännu. Men FRO Svartlösa-Öknebo har just börjat sin hösttermin, med ett styrelsemöte (den 15:e augusti). Det innebär att vi nu har Öppet-Hus kvällar igen. Vi håller på med planeringen för hösten och kanske så har även du några förslag på aktiviteter. Är det något du kan och vil berätta för andra. Kanske det i så fall blir en "Öppet-Hur" kväll ;-) Glöm inte bort att lämna ditt förslag till nästa Förbundsblad, där stoppdatum är den 20:e augusti.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök