Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Jobbar du ifrån en annan pc ibland ?

p
Kanske jobbar du ifrån en annan pc än din egen ibland ? Har du behov av att läsa epost och annat ? Har du en USB sticka eller en liten portabel hårdisk "över" ? DÅ kanske "Portable Apps" kan vara något för dig !p1
Det finns ett programpaket som heter "Portable Apps" som är precis som det låter. Det finns möjligheter att läsa e-post, hantera bild och ljud, Antivirus, lyssan på musik, "office" paket, surfa på nätet etc. Det finns mer än 400 program( se https://portableapps.com/apps), som du kan köra i från din externa hårddisk, ditt USB minne. Paketet har ladddats ner mer än 900 miljonner gånger. Kanske fyller de ett behov hos dig ? Även funktioner för kryptering och säkerhet finns med.

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök