Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Huddingedagen den 26 maj 2018

FRO Svartlösa - Öknebo

Vi kommer att vara med på Huddingedagarna lördag den 26 maj 2018 kl.10.00 – 16.00. Platsen är Sjödalstorget i Huddinge. Vi kommer att campa ihop med FRG Huddinge.hudd

Huddinge jazz och blues är som vanligt på plats fredag 25 maj och lördag 26 maj. Under båda dagarna blir det underhållning på scenen. På lördagsförmiddagen blir det underhållning för de yngre barnen. Under lördagen blir det även loppmarknad i parken, polisen är där och visa upp sin polisbuss och hemvärnets nationella skyddsstyrkor är på plats med nytt materiel som terrängbuss och transportbuss.

Välkommen att hälsa på.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök