Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Du har väl inte glömt ?

Du har väl inte glömt bort att betala medlemsavgiften för i år ?

Du får då medlemsskap i FRO Svartlösa-Öknbo samt möjlighet att deltaga i kurser och aktiviteter som äger rum i FRO Stockholms´s regi samt deltaga i avdelningarnas olika aktiviteter. Du har även möjlighet att gå centrala kurser och utbildningar. Du får även information medlemsblad/mail. Du är även försäkrad på/under aktiviteter (tex. sambandsserviceuppdrag).index

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök