Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Bli medlem Svartlösa-Öknebo

DU kan bli medlem i FRO Svartlösa-Öknebo. Vill du veta mera om FRO Svartlösa-Öknebo innan du går med så kan du läsa mer på denna sida. Medlemsavgiften för FRO Svartlösa-Öknebo (som ingår i FRO Stockholm) är för enskild medlem 335 kr och för familjemedlemskap 490 kr per år. Är du ungdom (dvs. under 19 år) så betalar du bara 90 kr. (Avgifterna gäller 2020.)

För denna avgift får du:
- 1 nummer av förbundsbladet
- Inbjudan och möjlighet att deltaga vid kurser och föredrag från FRO och Hemvärnet.
- Deltaga i samband och aktiviteteter inom FRO Stockholm ochäven ibalnd utanför "vårt" område
- Lära dig mera om (radio)teknik
- Tillgång till FRO's radionät och IP-telefoninät.
- Nyhetsbrev med medlemsinformation, med mera

Du är även försäkrad vid FRO verksamheter.

Är Du redan medlem:

Medlemsavgiften betalas till FRO Stockholms Plusgiro: 40 38 93-1. Glöm inte att ange personnummer och SL-nummmer när du betalar samt ange namn och SL-nummer på samtliga familjemedlemmar som betalningen avser.

Är du ännu inte medlem i FRO, så kan du läsa hur du blir medlem genom att klicka på denna länk

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök