Frivilliga Radioorganisationen

FRO Svartlösa-Öknebo

Kontaktinformation

FRO Svartlösa-Öknebo
Ulf Westman
Hallundav 141
145 64 Norsborg
E-post: svartlosa-oknebo@fro.se

Välkommen till FRO Svartlösa-Öknebo
En avdelning inom FRO Stockholm

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv.

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

FRO Svartlosa-Öknebo är den lokala FRO avdelningen för dig söder om Stockholm.

Hösten hos FRO Svartlösa-Öknebo

Vi hoppas att Ni har hållit er friska och att sommaren har varit skön och avkopplande.

FRO Svartlösa-Öknebo har börjat höstterminen 2021 med ett styrelsemöte den 18:e augusti, via Skype och på plats. Vi har även startat våra öppna hus samma dag, där träffas Vi varje Onsdag från kl 19:00 till cirka 21:00.

Pandemin är dock inte över. Deltavarianten sprids snabbt i vår region och vi kommer att behöva vara fortsatt försiktiga. Det är allas och envars uppgift att ta ansvar för sig själv och alla andra. Den som känner av symptom skall eller bör stanna hemma.

Vi börjar se en liten men dock ljusning när det gäller radioövningarna. Det finns några uppdrag och vi hoppas på flera. Läs mera på https://stockholm.fro.se/sambandsuppdrag

Vi behöver lite starka aramar och kluriga hjärnor i vår lokalen. Det finns mera att göra där. Flytta rackskåp, driftsätta DMR station, gallra och rensa. Aktivera oss på VHU/UHF och helst även på kortvåg.

Givietvis skall vi även fika och utöva social närvaro också!

Läs mera i den e-post Ni fick ifrån oss. (Kolla även i skräppopst mappen) 

Ny-gamla styrelsen FRO Svartlösa-Öknebo

Onsdagen den 19:e maj hade FRO Svartlösa-Öknebo sin stämma (årsmöte). Styrelsen för verksamhetsåret 2021, som valdes på stämman ser ut som nedan.

Listan nedan innehåller inte mobilnummer eller e-post adresser. Om du är behörig och loggar in på fro.se, så kan du (om inte medlemmer har valt att inte visa sina kontaktuppgifter) hitta uppgifterna i epostkatalogen.

Ordförande         : Ulf Westman
Vice Ordförande  : Karl-Gunnar Slät
Sekreterare        : Anders Törnkvist
Kassör                : Jan Nilsson
Ledamot             : Petri Helmros
Ledamot             : Dag Iremo
Ersättare            : Lennart Wennberg

Övriga funktionärer
Stationsansvarig       : Jan Nilsson SM0UIE
Vice stationsansvarig : Ulf Westman SM0TRY
Revisor                     : Jan Palminger                  
Revisors ersättare      : Vakant *
Valberedning             : Vakant * (3 personer)

Not * Uppdrogs åt styrelsen att försöka hitta lämpliga personer till med * märkta poster.

 

FRO 75 år (och 2 dagar)

Onsdagen den 19:e maj hade FRO Svartlösa-Öknebo årsmöte (stämma). Efter mötet så passade vi på att fira FRO 75 år (och 2 dagar), men lite enkel korvgrillning.  thumbnail IMG 7365

   thumbnail IMG 7363
                  Det är serverat !

Digitalt ÖppetHus Onsdagar kl 19:00

möte

Digitalt öppethus

FRO har en digital mötestjänst. VI i FRO Svartlösa-Öknebo tänkte starta med digitala Öppna hus, via vår mötestjänst.
Du når vårt eget rum via länken https://meet2.fro.se/svartlosa
Du kör den helt i den webbläsare, du behöver inte installera några program.  Vi startar kl 19:00 

 

Välkomna ! 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök